Expertises

Een totaaloplossing voor jouw vraagstuk op het gebied van recruitment. We gaan verder dan alleen het bemiddelen van kandidaten. We zijn een kritische en opbouwende partner tijdens het wervingstraject, we bieden mogelijkheden om persoonlijkheidsanalyse uit te voeren en verzorgen referral trajecten. Om jouw organisatie vooruit te helpen kunnen we 1 of meerdere expertises naast elkaar inzetten, om zo te komen tot de beste match voor de toekomst.

Contractmanagement

In de wereld van bouw en civiele techniek wordt het contractmanagement steeds belangrijker. De projecten worden complexer en de belangen groter. Om projecten beheersbaar te houden, is goed contractmanagement essentieel. Het contractmanagement is veelal op te delen in twee fases. De fase vóór de gunning, en de fase na de gunning (de uitvoering) van het project. In beide fases heeft contractmanagement een 'beheersende' organisatorische en leidende rol. De projecten en opdrachtgevers vanuit MasterFind hebben vaak complexe en interessante vraagstukken omtrent het contractmanagement. Vanuit MasterFind bedienen we dan ook consultancy, aannemers en adviesorganisaties binnen dit thema. Voor zowel junior tot senior kandidaten ligt er binnen het netwerk van MasterFind vaak een mooie nieuwe stap.

Omgevingsmanagement

Goed omgevingsmanagement heeft alles te maken met draagvlak en communicatie. Essentiele onderdelen in zowel de voorkant als in de uitvoering van projecten. De integrale rol die omgevingsmanagement heeft gekregen in projecten draagt bij aan een gedegen uitvoering en blije omgeving. Een waardevol resultaat van een onmisbare schakelpositie. De opdrachtgevers van MasterFind hechten veel waarde aan goede mensen op deze belangrijke posities. Sta jij aan het begin van een verkenning binnen dit vakgebied of ben jij al ervaren en wil je een change of scenery? Dan komen we graag in contact!

Projectmanagement

Projectmanagement binnen bouw, infra en civiele projecten gaat om het efficiënt beheersen van projecten en het sturen op de hierbij bijbehorende beheersaspecten: geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit. Een goede projectmanager kan effectief omgaan met verschillende belangen en heeft ook nog kennis van wet en regelgeving. Een complexe maar essentiële rol binnen zowel projecten vanuit opdrachtgevers als opdrachtnemers. MasterFind bedient en werkt samen met opdrachtgevers, opdrachtnemers en advies-consultancy organisaties. Hierbinnen een interessant netwerk voor zowel aanstormende talenten als senior projectmanagers op complexe integrale werken!

Assetmanagement

Assetmanagement binnen de techniek heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Door meer en verbeterd inzicht in (technische) assets van organisaties, kan er veel beter gestuurd worden op voorspelbaarheid, beschikbaarheid en kosten. De koppeling met datamanagement en de hierbij volgende inzichten, maken het steeds beter mogelijk om een volwassen preventieve onderhoudsorgansiatie in te richten. Assetmanagement blijft volop in beweging, een mooi vakgebied welke steeds meer aan relevantie wint! MasterFind werkt samen met consultancyorganisaties, assetowners ,system-integrators ,aannemers en overheden binnen dit vakgebied. Van Junior Maintenance/Reliabilty Engineer tot Strategisch Assetmanager, MasterFind heeft binnen het netwerk altijd wel een kans die aansluit!