Events
Inspiratie

Come on board… We’re expecting you

MasterFind Meet Up, dinsdag 11 februari 2020

Bij MasterFind geloven we in persoonlijke aanpak, de meerwaarde van direct contact en het delen van kennis en informatie. Regelmatig organiseren we daarom events om met onze relaties in een andere setting dan gebruikelijk van gedachten te kunnen wisselen.

De thema’s verschillen, de deelnemers variëren en de locatie passen we aan bij wat we nodig hebben. Wat wel iedere keer hetzelfde is, is de betrokkenheid en openheid van de deelnemers om hun kennis te delen. Om de vragen te stellen die ze in hun dagelijkse werk bezig houden.

Van nieuwe medewerker naar insider

Zo ook op dinsdag 11 februari 2020, de dag van onze MeetUp met als thema Onboarding; een actueel onderwerp waar bij veel bedrijven actief aan wordt gewerkt.

Hoe zorg je er namelijk voor dat de medewerker die nieuw aan boord komt, ook daadwerkelijk een insider binnen je organisatie wordt?
Een brainstorm over wat onboarding inhoudt, leidde al vanaf het begin tot een interactieve uitwisseling van ideeën.

Wanneer spreken we van onboarding? Wie zijn erbij betrokken? Iedereen gaf aanvullingen en voorbeelden met betrekking tot cultuur, verantwoordelijkheden en manieren om onboarding succesvol te laten verlopen.

De vier C’s en Maslow

De doelen bij de verschillende organisaties bleken vergelijkbaar. Deze worden goed weergegeven in Maslow’s piramide van behoeftes en de vier C’s van onboarding. Daarbij werd ook een vijfde C van Commitment benoemd. Maar de manier waarop de onboarding vormgegeven wordt én de accenten binnen een onboarding traject nogal uiteen lopen, bleek tijdens de MeetUp.

Hoe wordt een onboarding traject ingevuld? Dat hangt voor een belangrijk deel af van de medewerker die aan boord komt. Wat is de locatie, wat is het functieniveau? En wat zijn de behoeftes en vragen van de medewerker?

De vraag welke hulpmiddelen er beschikbaar zijn om in te zetten, leidde tot veel verschillende inzichten. Geef je de voorkeur aan een portal? Ontwikkel je een onboarding game? Of hou je het bij de traditionele papieren variant om informatie met de nieuwe medewerker te delen? En wat is het doel van die eerste periode? Is dat inderdaad ervoor zorgen dat de nieuwe medewerker een insider wordt? Of is er ook ruimte voor wisselwerking, voor kennismaking aan beide kanten?

De vier C's van onboarding

De vier C’s van onboarding

  • Medewerkers ervaren de vrijheid en het zelfvertrouwen om initiatief te nemen en zich creatief te tonen in hun functie.
  • Erkenning en waardering leidt tot betere prestaties. Socialisatie is hierin belangrijk.
  • De hele organisatie betrekken bij de introductie van een medewerker.
  • Medewerker moet zich op zijn/haar gemak voelen.
  • Fysieke en technologische middelen die men nodig heeft om het werk te kunnen doen.

Bron: https://www.pwnet.nl/instroom/artikel/2017/07/onboarding-wat-betekent-het-10124746

Nieuwe inzichten en ideeën

Iedereen gaf naar aanleiding van vragen als deze een kijkje in zijn eigen keuken. Dat leidde tot herkenning, maar ook tot nieuwe inzichten en ideeën.
En de conclusie?
Die was duidelijk: de manier waarop de invulling wordt gegeven aan het onboarden van nieuwe medewerkers is eigenlijk overal anders. Feedback en initiatief van de nieuwe medewerker komt daarbij wel bij alle verschillende vormen aan bod, zij het niet overal in gelijke mate.

De feedback die wíj kregen na afloop van deze MeetUp lees je hieronder:

Mandy de Water, Amare People:

"Dank voor de organisatie en hosting van de meet-up afgelopen week. Zeer waardevol. Doordat het een kleine groep was kreeg iedereen de ruimte om ook echt bij te dragen en mee te denken. One size-fits all werkt zeker niet. Meer interactie, wederkerigheid is key voor een succesvolle onboarding. Als bedrijf niet alleen brengen, maar ook halen. Zowel werkgever als werknemer zijn verantwoordelijk voor een succesvolle onboarding."

“Doordat het een kleine groep was kreeg iedereen de ruimte om ook echt bij te dragen en mee te denken”
Denise Olthof, CRV BV:

“Onder goede begeleiding van Ankie en Judith is naast een stuk theorie ook veel waardevolle informatie aan bod gekomen. In een ongedwongen setting hebben we elkaar dankzij allerlei verschillende bedrijven en achtergronden slechts in een paar uur weten te inspireren op het gebied van onboarding”.

“naast een stuk theorie ook veel waardevolle informatie”

Saskia Jacobs, Trivest Software Group:

"Nogmaals dank voor de leuke meeting! Ik vond het echt een hele leuke groep professionals. Ik vond het ook leuk om te zien hoe iedereen de connectie met elkaar wist te vinden. Het belangrijkste wat ik eruit opgepikt heb is om je bewust te zijn van de onboarding, ook voor huidige medewerkers, als we straks met z’n allen naar het nieuwe pand gaan. Om die verandering ook echt vanuit onboarding te benaderen kan het ons veel brengen. Verder vond ik de hele praktische vraag naar de kandidaat ‘wat wil jij nou uit je onboarding halen’ ook wel heel interessant."

“Leuk om te zien hoe iedereen de connectie met elkaar wist te vinden”

Charlotte Vergouwen, zelfstandige:

"Ik vond het leuk om erbij te zijn en om met vakgenoten over de verschillen bij onboarden te horen. De basis is wel bekend bij iedereen maar door ervaringen uit te wisselen krijg je leuke ideeën die je in je eigen praktijk ook kan toepassen. Fijne opzet waarin iedereen ruimte krijgt om actief deel te nemen."

“door ervaringen uit te wisselen krijg je leuke ideeën die je in je eigen praktijk ook kan toepassen”

Rob Oostdam, BAM Advies & Engineering:

"Topinitiatief van MasterFind: De verbinding met collega’s juist buiten je eigen organisatie of werkveld met een gemeenschappelijk onderwerp is inspirerend!"

“Topinitiatief van MasterFind”

Rowie van den Bulk, AS Watson

"Ik vond het een waardevolle sessie, omdat je meerdere verschillende bedrijven hoort wat zij op het gebied van onboarding al doen, hoe zij dit begrip zien, maar ook wat hun ambities nog zijn of waar ze tegenaan lopen. Deze kleine setting geeft een veilig gevoel om écht eerlijk te zijn en jouw vragen, successen of uitdagingen op tafel te leggen en hierover met vakgenoten van mening te wisselen. De mensen om je heen, in zo’n sessie, brengen nieuwe zienswijzen mee of stellen net de juiste vragen om je verder op weg te helpen waar je verder zelf misschien nog niet aan gedacht zou hebben. Bovendien is het altijd leuk om te blijven dromen, om het morgen beter te willen doen dan vandaag, waar deze meet-up ook zeker voor een flinke dosis inspiratie zorgt!"

“Deze kleine setting geeft een veilig gevoel om écht eerlijk te zijn en jouw vragen, successen of uitdagingen op tafel te leggen”

Onze laatste artikelen

Employer Branding, binden en boeien

In oktober 2019 organiseerden wij voor het eerst een ‘MeetUp’, met als onderwerp ‘Employer Branding’.

De recruitmentafdeling als marketingapparaat

Een goed personeelsplan heeft veel overeenkomsten met een strategisch marketingplan. Door de recruitmentafdeling in te zetten als marketingapparaat, ontstaat er vertrouwdheid en haal je de juiste mensen aan boord.

Employer Branding, binden en boeien

In oktober 2019 organiseerden wij voor het eerst een ‘MeetUp’, met als onderwerp ‘Employer Branding’.

De recruitmentafdeling als marketingapparaat

Een goed personeelsplan heeft veel overeenkomsten met een strategisch marketingplan. Door de recruitmentafdeling in te zetten als marketingapparaat, ontstaat er vertrouwdheid en haal je de juiste mensen aan boord.